Certifikace

Úvod Certifikace

 


EKO-TEX STANDARD 100. Celý sortiment výrobků splňuje přísné podmínky „EKO-TEX STANDARD 100“, které kontroluje Státní zkušebna. Získali jsme její certifikát, který nám umožňuje vyrábět zboží i pro děti do tří let a pro zákazníky citlivé na alergeny. Zboží, které vyrábíme nejenže splňuje tyto přísné normy, ale dle zkušebního protokolu je vysoce překračuje.


 

                                                         

 

 

 

                              Prohlášení o shodě

 

 

 

  Prohlašuji na svou výlučnou odpovědnost, že ponožky:

 

 

 

        Kojenecké, dětské, dámské a pánské značky MIKETA,

 

                        výrobce Jan Gabriel, Sedliště 388

 

 

 

                       Materiál: úplet hladký, strukturovaný

 

 

 

     Jsou ve shodě se základními všeobecnými požadavky definovanými v následujících dokumentech:                                     

 

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

 

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a na výrobky pro děti ve věku do 3 let

 

 

 

     K posouzení shody dle §26 odst. 1, písm d) zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění byly použity následující dokumenty:

 

- zkušební protokol č.j. 412400245 vydaný dne 19. 9. 2003 Institutem pro testování a certifikaci, a.s. Vedoucím zkušební laboratoře Doc. Ing. Vladimír Klepal, CSc.

 

 

 

     Výrobky jsou za daných podmínek obvyklého použití bezpečné. Byla přijata opatření zajišťující, že všechny výrobky uváděné na trh jsou shodné s technickými podmínkami a se základními požadavky na výrobky pro děti do tří let, i ve znění posledních předpisů.

 

 

 

 

 

       V Sedlištích 1. 2. 2015, Jan Gabriel v.r.


 

 

Copyright 2016 - 2023 © Ponožky MIKETA