Náhradní plnění

Úvod Náhradní plnění

Firma je oprávněna poskytovat náhradní plnění, jelikož zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Povinnost zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
Zaměstnavatelé s víc než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl osob se zdravotním
postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele činí 4 %.
Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl potřebným počtem zaměstnanců,
kteří jsou osobami se zdravotním postižením, může využít možnosti odběru
výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů převážně zaměstnávajících osoby se
zdravotním postižením nebo zaplatit za příslušný počet osob se zdravotním
postižením odvod do státního rozpočtu. Způsoby plnění může zaměstnavatel
vzájemně kombinovat.

Copyright 2016 - 2024 © Ponožky MIKETA